De term Agricultuur is veel omvattend. Simpelweg is het eigenlijk alles dat met akkerbouw, landbouw en veeteelt te maken heeft. Voor het hele traject van zaaien tot oogsten wordt er gebruik gemaakt van machines en voertuigen; rooimachines, transportbanden, karren enzovoort. Deze machines en voertuigen zitten vol met lagers, van groot tot klein en in allerlei materialen. De machines en dus ook de lagers die hier worden gebruikt moeten weerstand tegen slijtage, wrijving, corrosie en oxidatie bieden.